Czeska Farba - Polski Grosch

Remal aktiv – z opiłkami srebra

259,00 1 355,00 

Wyczyść

Charakteristika a použití výrobku

REMAL AKTIV je malířská barva odolná bakteriím a plísním. Tato odolnost barvy byla odzkoušena např. na plísně: Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger a bakterie: Escherichia coli a Staphylococcus aureus. Používá se zejména pro nátěry omítek v interiérech např. v nemocničních a potravinářských prostorách, kde je žádoucí odolnost nátěru vůči plísním a bakteriím. Vyznačuje se výbornou kryvostí a otěruvzdorností.

Příprava podkladu

Místa napadená plísněmi se za mokra očistí a ošetří sanačním prostředkem REMAL SANAL na zdivo V 1406. Silnější vrstvy hlinkových nebo málo soudržných nátěrů je nutno předem odstranit – oškrábat! Následně je třeba podklad napenetrovat vhodnou hloubkovou penetrací. Příliš savé podklady je nutno rovněž předem napenetrovat vhodnou hloubkovou penetrací. Na vyrovnání nerovných ploch použijeme REMAL STĚRKA. V trhlinách větších rozměrů je třeba odstranit nesoudržný materiál a pro jejich vyplnění použít akrylátový tmel, po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnání REMAL STĚRKA. Po zaschnutí a přebroušení je podklad snáze přetíratelný malířskou barvou. Na problematická místa (proteklé fleky apod.) je vhodné použít izolační nátěr REMAL FLEK- STOP. Teplota podkladu a prostředí nesmí při nátěru klesnout pod 5 °C.

Doporučený nátěrový postup

V závislosti na způsobu aplikace se barva naředí max. 10 % vody. Nanáší se štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 – 3 vrstvách s časovou prodlevou min. 4 hodiny mezi nátěry.

Tónování

Barevné tónování je možné např. některými tónovacími pastami REMAKOL EX-S. Lze použít pouze anorganické pigmenty!

Vydatnost

10 m2/1 kg naředěné barvy pro jeden nátěr

Způsob nanášení

  • malířská štětka
  • malířský váleček
  • stříkání (včetně AIRLESS)

Soubory ke stažení

Malířský nátěr odolný bakteriím a plísním

Používá se zejména pro nátěry omítek v interiérech např. v nemocničních
a potravinářských prostorách, kde je žádoucí odolnost nátěru vůči plísním a bakteriím.
Tato odolnost barvy byla odzkoušena např. na plísně Penicillium chrysogenum,
Aspergillus niger a bakterie Escherichia coli a Staphylococcus aureus.

Pracovní postup:
Silnější vrstvy hlinkových nebo málo soudržných nátěrů je nutno předem odstranit – oškrábat ! Následně je třeba podklad napenetrovat hloubkovou penetrací „BARLET hloubková penetrace V1308“. Příliš savé podklady je nutno rovněž předem napenetrovat hloubkovou penetrací „Barlet hloubková penetrace V1308“. Na vyrovnání nerovných ploch použijeme REMAL stěrku. V trhlinách větších rozměrů je třeba odstranit nesoudržný materiál a pro jejich vyplnění použít akrylátový tmel, po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnání REMAL stěrku. Po zaschnutí a přebroušení je podklad snáze přetíratelný malířskou barvou. Na problematická místa (proteklé fleky apod.) je vhodné použít izolační nátěr REMAL Flek -Stop . Doporučené ředění – v závislosti od způsobu aplikace max. 10 % vody (na 1 kg barvy maximálně 0,1 l vody). Nanáší se štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 až 3 vrstvách. Jednotlivé vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí vrstvy předchozí.

Vydatnost:
10 m2/1 kg naředěné barvy pro jeden nátěr

Způsob nanášení: Štětky | Malířské Válečky | Malířské Stříkáním (včetně AIRLESS)

Soubory ke stažení

Katalogy ke stažení

Waga brak
Waga

, , ,