Czeska Farba - Polski Grosch

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.czeskafarba.pl, prowadzony jest przez GROSCH PHU Joanna Scheffs, nr NIP 777-123-93-75, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowosolska 8.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.czeskafarba.pl Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku pierwszych składanych w naszym sklepie zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem – po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Realizację kolejnych zamówień rozpoczynamy natychmiast po ich otrzymaniu.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 9. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji przewidywany czas dostawy
  Przesyłki dostarcza:
  Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni
  Kurier – przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem bankowym na konto sklepu.
 12. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko płatnością z góry po przez przelew bankowy na konto sklepu.
 13. Reklamacje.
  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adresem sklepu GROSCH PHU, 60-171 Poznań, ul Nowosolska 8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.
  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
  W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
  Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a GROSCH PHU Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego